Financiering

zindelijkheidstraining

Financiering

Financiering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Factoren die hierin belangrijk zijn: woonplaats, verwijsbrief, een lopende indicatie, zorgverzekering, vinden de vergoedingen plaats vanuit PGB (PersoonsGebondenBudget), jeugdwet (via indicatie/toewijzing gemeente), WLZ (Wet Langdurige Zorg) vanuit het Zorgkantoor, Zorgverzekeringswet via uw eigen verzekering of een combinatie hiervan.

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met mij door een mail te sturen naar d.beckers@zindelijkheidstraining.eu

Denise Beckers, MSc.

Zindelijkheidstraining