Interventie

zindelijkheidstraining

Gedragstherapeutische interventie voor zindelijkheidsproblematiek

Dit programma is ontwikkeld en effectief bevonden voor kinderen met een vorm van autisme en/of een cognitieve ontwikkelingsachterstand. Dit betekent echter niet dat kinderen met een andere of geen diagnose niet in aanmerking komen voor deze training.

De training is dus zowel geschikt voor kinderen met een typische ontwikkeling waarbij er alleen een zindelijkheidsprobleem is, maar ook bij kinderen met een bredere problematiek.

Voor uw specifieke situatie bekijken we graag met uw samen de (on)mogelijkheden. Er zijn geen specifieke eisen/voorwaarden wat betreft leeftijd, intelligentie en communicatieniveau.

De situatie zal goed in kaart gebracht moeten worden en komt als een rode draad terug in de trainingen die we hierop afstemmen.

Functionele of sensorische zindelijkheidstraining?

Snapt uw kind niet waar de wc voor bedoeld is? Dan wordt het een functionele zindelijkheidstraining.

Snapt uw kind dit wel maar voelt het de drang niet aan, dan wordt er een sensorische training ingezet.

Is uw kind angstig voor de wc, dan zal de training zich hier eerst op focussen met bv exposure.

Zijn de behoeften niet duidelijk naar aanleiding van de intake dan zal er een haalbaarheidsanalyse plaatsvinden, zodat er een gericht advies gegeven kan worden. In samenwerking met Sens-U en Urifoon worden er hulpmiddelen ingezet wanneer dit voor de training nodig is. Zie de volgende websites voor meer informatie over deze hulpmiddelen:

novioscan.com/nl/producten/sens-u
urifoon.nl/nl/