Zindelijkheidstraining

een bewezen oplossing voor zindelijkheidsproblematiek

Zindelijkheidstraining

Wanneer een kind zindelijk is, is het in staat zijn eigen natuurlijke behoeften aan te voelen en te beheersen. Deze behoefte is de prikkel die het kind ervaart om te plassen en te poepen en hier op een aangewezen locatie gevolg aan te geven.

Bij een typische ontwikkeling beheerst een kind dit op een leeftijd tussen de 2 en 4 jaar. Wanneer dit niet gebeurt spreken we van zindelijkheidsproblematiek.

Zindelijkheidsproblematiek

De meeste kinderen zijn voor hun 4e levensjaar zindelijk. Dit lukt echter niet iedereen. Vanuit het onderwijs worden kinderen geweigerd wanneer het kind niet zindelijk is voor het vijfde levensjaar, of wordt van ouders verwacht dat zij bij ongelukjes naar school komen. Ongelukjes overdag zijn extra vervelend, want het is vaak zichtbaar voor anderen en het ruikt niet prettig. De omgeving en anderen kinderen reageren hierop met negatieve feedback. Dit speelt een grote rol in het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind.

Door de jaren heen is duidelijk geworden dat deze problematiek voorkomt bij veel verschillende stoornissen, leeftijden en intelligentieniveaus, maar ook bij typisch ontwikkelde kinderen. Iets wat nog in veel gevallen voor onbegrip zorgt. Problematiek wordt vaak niet onderkend en gesublimeerd.
Het is zaak om dit met een intensieve gedragstherapeutische zindelijkheidstraining aan te pakken. Deze training komt centraal te staan voor het kind binnen uw gezin. We geven geen boekje met tips mee, maar gaan intensief met uw kind en alle betrokkenen aan de slag.

Zindelijkheidstraining – voor wie?

Deze zindelijkheidstraining is ontwikkeld voor elk kind die een zindelijkheidstraining nodig heeft. Belangrijk is dat medische oorzaken zijn uitgesloten.

Dit programma is ontwikkeld en effectief bevonden voor kinderen met een vorm van autisme en/of een cognitieve ontwikkelingsachterstand. Dit betekent echter niet dat kinderen met een andere of geen diagnose niet in aanmerking komen voor deze training.

De training is dus zowel geschikt voor kinderen met een typische ontwikkeling waarbij er alleen een zindelijkheidsprobleem is, maar ook bij kinderen met een bredere problematiek.

Voor uw specifieke situatie bekijken we graag met u samen de (on)mogelijkheden. Er zijn geen specifieke eisen/voorwaarden wat betreft leeftijd, intelligentie en communicatieniveau.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat de training zich richten op de ongelukjes overdag.

Zindelijkheidstraining – wat is het?

De zindelijkheidstraining is gebaseerd op het model van dr. Robert Koegel en dr. Lynn Koegel en is een wetenschappelijk bewezen training, gemodificeerd door MSc Denise Beckers. Het is een intensieve gedragstherapeutische training die zich richt op de motivatie, prikkelverwerking, behoeften en omgeving van het kind.

Omgeving
De training is uniek omdat alle betrokkenen en leefomgevingen van het kind worden meegenomen. Het team van trainers en coördinator zal uw kind (afwisselend) volgen van maandag t/m vrijdag gedurende de dag in de thuissituatie, op school, sportclub, op bezoek bij opa&oma en/of oppas. Dit maakt de training zeer effectief, maar ook intensief.

Mogelijk is er een tijdelijke leerplichtontheffing nodig, dan wel een andere afspraak met school. Het is belangrijk om de leerplichtambtenaar hierbij te betrekken.

Motivatie
Niet alleen het kind zelf, maar ook de omgevingen om het kind heen zullen motivatie en vasthoudendheid moeten uitstralen tijdens de training. Ook is het belangrijk dat het kind tijdens de training met de juiste voorwaarden, middelen en instructies gemotiveerd wordt om aan de zindelijkheidsdoelen te werken. De trainers zullen bij aanvang de training uitleggen en de omgevingen helpen de training opbouwend zelfstandig uit te voeren.

Prikkelverwerking
De juiste dosering en regulatie van prikkels tijdens de training zijn belangrijk om de instructies en de generalisatie daarvan goed te verwerken. Zo ontstaat een optimale leersituatie om de training succesvol te doorlopen.

Behoeften
Deze zullen goed in kaart gebracht moeten worden en komen als een rode draad terug in de trainingen die we hierop afstemmen. Meer uitleg omtrent de inhoud van de zindelijkheidstraining voor uw kind lichten we graag toe tijdens de intakeprocedure.

Zindelijkheidstraining – Hoe kan ik starten?

Om aan de zindelijkheidstraining te kunnen starten worden er een aantal stappen doorlopen tijdens de intakeprocedure.

Oriënterend gesprek
We beseffen dat zindelijkheidsproblematiek lastig bespreekbaar is enerzijds en anderszijds de professionele omschrijvingen en uitleg moeilijk zijn te vertalen naar uw persoonlijke situatie. Daarom hanteert MsC Denise Beckers een vrijblijvend orienterend gratis gesprek om naar uw verhaal te luisteren en meer uitleg te geven over de zindelijkheidstraining die past bij de persoonlijke situatie van uw kind.

Financiering
Financiering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Factoren die hierin belangrijk zijn: woonplaats, verwijsbrief, een lopende indicatie, zorgverzekering, vinden de vergoedingen plaats vanuit PGB (PersoonsGebondenBudget), jeugdwet (via indicatie/toewijzing gemeente), WLZ (Wet Langdurige Zorg) vanuit het Zorgkantoor, Zorgverzekeringswet via uw eigen verzekering of een combinatie hiervan.

Haalbaarheidsanalyse
Indien nodig zal een observatie gedaan worden in de thuissituatie en mogelijk een gesprek/observatie op school om te bespreken hoe de training eruit zal zien. Er wordt in kaart gebracht wat de haalbaarheid is van de training. Dit is nodig om te bepalen of uw kind een functionele of een sensorische zindelijkheidstraining nodig heeft. Snapt uw kind niet waar de wc voor bedoeld is? Dan wordt het een functionele zindelijkheidstraining. Snapt uw kind dit wel maar voelt het de drang niet aan, dan wordt er een sensorische training ingezet.

Registratie
Vanuit het oriënterend gesprek zal indien nodig twee weken geregistreerd worden door ouders wanneer het kind plast/poept.

Wanneer u denkt dat een zindelijkheidstraining een mogelijke oplossing zou zijn voor uw kind neem dan gerust contact op met Denise Beckers Msc (0613151843) om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of stuur een mail naar:

d.beckers@zindelijkheidstraining.eu

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met mij door een mail te sturen naar d.beckers@zindelijkheidstraining.eu

Denise Beckers, MSc.

Zindelijkheidstraining